Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
94 64,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
25 17,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
23 15,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
15 10,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 8,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 7,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
10 6,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 4,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 2,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 2,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 1,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
9 100,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 11,1%