Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
82 60,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
42 30,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
25 18,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
22 16,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
18 13,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 8,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
10 7,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 6,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
9 6,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 5,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 5,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 5,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 5,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 3,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 3,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 1,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 0,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,7%