Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
150 85,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 6,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 4,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 4,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 3,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 3,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 1,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,5%