Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
15 93,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 18,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 12,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 6,2%