Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
155 64,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
86 35,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
50 20,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
45 18,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
41 16,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
38 15,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
29 11,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
27 11,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
25 10,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
23 9,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
22 9,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
21 8,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
19 7,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
19 7,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
17 7,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
14 5,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 5,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
12 4,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
12 4,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
12 4,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
9 3,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 2,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 1,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 1,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 0,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 0,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy