Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
143 62,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
62 27,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
52 22,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
50 22,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
31 13,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
30 13,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
26 11,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 9,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
21 9,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
16 7,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 6,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
15 6,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 5,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 3,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 3,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
5 2,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 1,7%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 1,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,4%