Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
761 99,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
51 6,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
47 6,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
39 5,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
29 3,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
18 2,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
14 1,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
13 1,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
12 1,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 1,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 1,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 0,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 0,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 0,3%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 0,1%