Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
111 82,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 5,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
8 5,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 4,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 3,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 2,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 2,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 2,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 2,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 2,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 2,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 1,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy