Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
86 46,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
43 23,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
33 18,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
30 16,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
29 15,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
24 13,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
24 13,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
20 10,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 7,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
13 7,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 6,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 4,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 4,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
7 3,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 3,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 3,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 2,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
5 2,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 1,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 1,6%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 1,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 0,5%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 0,5%