Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
77 62,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
11 8,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 8,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 8,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
9 7,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 7,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 6,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 5,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 4,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 4,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 4,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 3,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 3,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 3,2%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 3,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 2,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 100,0%