Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 24   Produkty chemiczne
51 70,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 18,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
10 13,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,3%