Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
70 47,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
70 47,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
46 31,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
40 27,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
30 20,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
19 12,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 9,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
12 8,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
10 6,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 6,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
9 6,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
9 6,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 5,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 4,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 4,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 2,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 2,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 2,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 1,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 1,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 1,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 1,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy