Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
133 87,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
24 15,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
18 11,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
13 8,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
13 8,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 5,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 4,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 4,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
6 3,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 3,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 3,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 3,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 2,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 2,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 1,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 1,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,6%