Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
78 66,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33 28,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
29 24,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 12,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
12 10,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 10,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
9 7,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 7,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 7,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 3,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 2,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 2,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 2,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 2,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 2,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy