Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 42   Maszyny przemysłowe
58 46,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
48 38,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
20 15,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
19 15,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
14 11,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 9,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
8 6,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 5,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 3,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 100,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 100,0%