Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 24,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 24,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 18,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 16,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 8,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 6,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 4,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 4,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 4,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 4,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 4,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 2,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 2,0%