Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
112 57,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
76 38,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
57 29,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
54 27,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
42 21,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
36 18,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
31 15,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
30 15,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
29 14,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
26 13,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
21 10,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
18 9,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
16 8,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 6,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
12 6,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 4,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 3,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 3,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 3,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 2,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 2,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 1,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,5%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,5%