Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
190 93,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
151 74,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
122 60,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
105 51,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
100 49,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
82 40,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
78 38,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
35 17,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33 16,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
22 10,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
22 10,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
20 9,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
13 6,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
10 4,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 3,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 3,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 2,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 1,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 0,9%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 0,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 0,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,4%