Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
271 81,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
67 20,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
43 12,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
33 9,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
29 8,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
24 7,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
20 6,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
20 6,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
20 6,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 5,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
17 5,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
16 4,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
14 4,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
13 3,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
11 3,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 1,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 1,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 1,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 1,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
5 1,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 1,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 1,2%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
3 0,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 0,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy