Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
70 59,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
27 22,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
15 12,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
15 12,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 6,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 5,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 5,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 4,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 3,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 2,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 100,0%