Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
137 97,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
60 42,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
19 13,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 12,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
15 10,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
14 10,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 3,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 0,7%