Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
68 98,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 7,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 4,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 2,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 2,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 1,4%