Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
210 50,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
143 34,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
138 32,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
130 31,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
122 29,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
79 18,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
77 18,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
65 15,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
55 13,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
41 9,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
41 9,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
40 9,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
37 8,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
36 8,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
20 4,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
15 3,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 3,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 2,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
10 2,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
9 2,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 1,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 1,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 1,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 1,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 0,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 0,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 0,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy