Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
100 95,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
25 23,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
20 19,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 15,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 7,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 4,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 3,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 3,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,9%