Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
90 95,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
21 22,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
15 15,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 15,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 5,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 5,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 4,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 4,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 2,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 2,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 1,0%