Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
24 64,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
14 37,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 10,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 8,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 2,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,7%