Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
130 72,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
35 19,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
32 17,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
23 12,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
19 10,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
17 9,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
16 8,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
14 7,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
14 7,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 6,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 5,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 5,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 2,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 2,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,6%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 1,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,5%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy