Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
42 42,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
29 29,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 20,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
15 15,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 13,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 11,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 7,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 6,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 6,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
5 5,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 2,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 2,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy