Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 24   Produkty chemiczne
24 47,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 27,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 15,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 9,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 5,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 3,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 1,9%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 1,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy