Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 24   Produkty chemiczne
126 96,1%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
2 1,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 1,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,7%