Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
170 66,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
128 50,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
70 27,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
35 13,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
21 8,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
20 7,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
15 5,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
14 5,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 5,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
14 5,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 5,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 3,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 3,5%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7 2,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 2,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 1,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 1,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
50 67,5%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
35 47,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
35 47,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 16,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 5,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 2,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,7%