Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
134 69,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
78 40,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
39 20,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
29 14,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 6,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 4,6%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
9 4,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 4,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
6 3,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 3,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 2,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 2,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 1,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 1,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 1,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 1,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 1,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy