Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
135 75,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
23 12,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
21 11,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 6,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 6,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 5,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 2,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 1,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 1,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,1%