Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 34,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 30,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 11,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 11,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 7,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 3,8%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 3,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 3,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 3,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 3,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 3,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 3,8%