Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 18,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 9,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 9,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 9,0%