Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. 1 Maja 21, 58-100 Świdnica
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: przetarg@prokuratura.walbrzych.pl
tel: 74 850 34 00
fax: 748 520 257
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-10-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 599800-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: PO VII WB 261.16.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-10-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.swidnica.po.gov.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
90910000-9 Usługi sprzątania