Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
24 52,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 39,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 34,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
13 28,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
10 21,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 6,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 6,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 6,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 4,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 2,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 2,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy