Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
44 45,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
29 29,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
23 23,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
20 20,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 13,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
10 10,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
9 9,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 6,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 6,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 5,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 5,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 4,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 4,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 4,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 3,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 2,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 2,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 2,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 100,0%