Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
61 64,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
22 23,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
14 14,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 11,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 10,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 9,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
8 8,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 7,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 6,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 6,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 3,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 3,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 2,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 1,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 1,0%