Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-02-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 506407-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: RI.271.1.1.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-01-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 35 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.gizalki.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów