Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
40 65,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 14,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 11,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 6,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 4,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 4,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 3,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 1,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 1,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 1,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 1,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,6%