Lubartów: Dostawy opatrunków i materiałów do sterylizacji.


Numer ogłoszenia: 65333 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 81 855 66 08, faks 81 855 66 08.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spzoz-lubartow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy opatrunków i materiałów do sterylizacji..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia stanowią dostwy oparunków i materiałów do sterylizacji w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ. ( w podziale na zadania): Zadanie 1 - 14. 2.Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 3.Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. 4.Wspólny Słownik zamówień (CPV) 33141100-1 33141110-4 33141111-1 33141113-4 33141112-8 33141115-9 33141119-7 33141118-0 33141116-6. 5.Okres ważności dostarczonego towaru wynosi minimum 24 miesiące od daty dostawy. 6.W celu oceny jakości dostarczanych wyrobów Zamawiający wymaga złożenia próbek, w ilościach wskazanych poniżej (dostarczone próbki nie podlegaja zwrotowi) : Zadanie nr 1 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Opaska dziana podtrzymująca Rozmiar 15 cm x 4 m 5 szt. 2 Opaska dziana podtrzymująca Rozmiar 10 cm x 4 m 5 szt. 3 Opaska dziana podtrzymująca Rozmiar 5 cm x 4 m 5 szt. 4 Kompresy jałowe z gazy Kompresy jałowe z gazy, pakowane pojedynczo, rozmiar od 3x3 cm do 5x5 cm. 10 szt. 5 Wata opatrunkowa Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa ( 50 % bawełny, 50 % wiskozy),opakowanie 500 g 1 op. 6 Wata pod gips Opaska wyściełająca pod gips z waty, rolowana. Szerokość 15 cm x 3 m 1 szt. 7 Wata pod gips Opaska wyściełająca pod gips z waty, rolowana. Szerokość 10 cm x 3m 1 szt. 8 Przylepiec na tkaninie Rozmiar 1,25 cm x 5 m 2 szt. 9 Przylepiec na tkaninie Rozmiar 2,5 cm 5 m 2 szt. Zadanie nr 2 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Opatrunek na rany pooperacyjne Sterylny opatrunek samoprzylepny. Podłoże plastra wykonane z białej, elastycznej włókniny 25 cm x 10 cm, który sprawia , że opatrunek łatwo dopasowuje się do ciała pacjenta. Zastosowana włóknina jest mikroporowata - skóra może swobodnie oddychać.Centralnie położony wkład chłonny o wysokiej absorpcji, wyposażony w specjalną wartwę zabezpieczającą opatrunek przed przywieraniem do ran 5 szt. 2 Opatrunek na rany pooperacyjne Sterylny opatrunek samoprzylepny. Podłoże plastra wykonane z białej, elastycznej włókniny 15 cm x 8 cm, który sprawia , że opatrunek łatwo dopasowuje się do ciała pacjenta. Zastosowana włóknina jest mikroporowata - skóra może swobodnie oddychać. Centralnie położony wkład chłonny o wysokiej absorpcji, wyposażony w specjalną warstwę zabezpieczającą opatrunek przed przywieraniem do ran 5 szt. 3 Opatrunek na rany pooperacyjne Sterylny opatrunek samoprzylepny. Podłoże plastra wykonane z białej, elastycznej włókniny 10 cm x 8 cm, który sprawia , że opatrunek łatwo dopasowuje się do ciała pacjenta. Zastosowana włóknina jest mikroporowata - skóra może swobodnie oddychać. Centralnie położony wkład chłonny o wysokiej absorpcji, wyposażony w specjalną warstwę zabezpieczającą opatrunek przed przywieraniem do ran 5 szt. 4 Kompresy niejałowe Kompresy niejałowe z gazy 17- nitkowej, 16-warstowe, typ składania - zawijane brzegi, wymiary 5 cm x 5 cm, pakowane po 100 sztuk 1 op. Zadanie nr 3 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , przezroczysty , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, rozmiar 4cm x 4cm 5 szt. 2 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , przezroczysty , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, rozmiar 6 cm x 7 cm 10 szt. 3 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , przezroczysty , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, rozmiar 10 cm x 12 cm 5 szt. 4 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, zawiera poduszkę wyścielającą, obwodowa część opatrunku szczelnie przylegajaca do skóry, rozmiar 8 cm x 5,8 - 6 cm 10 szt. 5 Hypoalergiczny przylepiec włókninowy Hypoalergiczny przylepiec z białej włókniny dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze. Pokryty klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonany z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed jego zawilgoceniem po stronie zewnętrznej. Rozmiar 2,5 cm x 5 m 5 szt. 6 Hypoalergiczny przylepiec włókninowy Hypoalergiczny przylepiec z białej włókniny dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze. Pokryty klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonany z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed jego zawilgoceniem po stronie zewnętrznej. Rozmiar 1,25 cm x 5 m 5 szt. Zadanie nr 4 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 150mm x 200m. 1 szt. Zadanie nr 5 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar: 15x28 cm 1 szt. 2 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar: 28x30 cm 1 szt. 3 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar:42x40 cm 2 szt. 4 Seton Seton z gazy 17nitkowej z nitką kontrastującą rtg, pakowany po 2 sztuki, sterylizowany w parze wodnej. Na opakowaniu podwójna etykieta TAG, rozmiar 2m x 5cm 2 szt. 5 Tupfer- kula Tupfer kula wykonany z jednego fragmentu gazy bawełnianej, z nitką kontrastującą w promieniach rtg, pakowane po 5 szt. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkie brzegi podwinięte do wnętrza tupfera, sterylizowane w parze wodnej, rozmiar 15cm x 15cm 1op. 6 Serweta operacyjna gazowa Serweta operacyjna z gazy bawełnianej 17 nitkowej , 8 warstwowa, pakowana po 2 sztuki z nitka kontrastująca w promieniach RTG i tasiemka umożliwiająca umocowanie serwety poza polem operacyjnym . Na opakowaniu podwójna samoprzylepna etykieta typu TAG, sterylizowana w parze wodnej, rozmiar 45cm x 45 cm 5 szt 7 Kompresy z włókniny Kompresy z włókniny, jałowe do zabezpieczenia drenów 7,5 x 7,5 ; kompresy z nacięciem Y pakowane po 2 sztuki 2 szt. Zadanie nr 6 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Opatrunek z gazy Nasączony parafiną, sterylny, wyjałowiony nie przywierający do powierzchni rany do użycia na rany rozmiar 10 x 20 cm op. po 10 szt 1 op. Zadanie nr 8 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Jednorazowy zestaw pościelowy 3 częściowy, Jednorazowy zestaw pościelowy 3 częściowy, o wymiarach: poszwa 200 cmm x 150 cm, poszewka 90 cm x 75 cm, prześcieradło 210 cm x 150 cm 1 kpl Zadanie 10. L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Papier do sterylizacji Papier krepowy do opakowywania materiałów medycznych przeznaczonych do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, duża wytrzymałość na rozerwanie, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych. Produkowany w 100% z surowców naturalnych, kolor zielony, rozmiar 1300 x 1500mm 2 ark. 2 Włóknina do sterylizacji Włóknina do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu z materiału antyrefleksyjnego, nieszeleszczącego, antystatycznego oraz niepalnego, odporna na przesiąkanie wody oraz płynów, o dużej wytrzymałości na przedarcie i przekłucie, o stabilności wymiarowej w stanie suchym i mokrym, ulegająca biodegradacji i utylizacji, kolor niebieski, rozmiar 1000 x 1000mm 2 ark. Zadanie 13. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Zestaw dla noworodka Zestaw dla noworodka: czapeczka dla noworodka 12x10 cm, wykonana z dzianiny, 100% bawełna kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160x75 cm serweta z włókniny kompresowej 40 g m2 80x60 cm - 1 sztuka -chłonność 900% podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60 cm , chłonność 1050g 1 zestaw 2 Serweta z włókniny Serweta jałowa z włókniny kompresowej 40g m2, rozmiar 80x60 cm, -chłonność 900%, pakowana po 2 szt. 2 op. Zadanie 14. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Podkład porodowy jednorazowego użytku Jednorazowy, sterylny podkład porodowy wykonany z materiału wytrzymałego na rozdarcie, antyalergicznego ( wolnego od lateksu) o rozmiarach 103 x 115 cm., składający się z 2 części: fartucha zabezpieczającego łóżko przed zanieczyszczeniami oraz worka z separatorem części stałych od płynnych. Wyposażony w zawór umożliwiający odpływ płynów i ich pomiar, etykietę samoprzylepną umożliwiającą dołączenie do dokumentacji medycznej. Na opakowaniu widoczna data ważności i identyfikacja producenta. Spełniający normę PN - EN 13 795. 1 szt. UWAGA: Próbki winny znajdować się w oddzielnym opakowaniu niż oferta . Paczka z próbkami winna być oznaczona : Próbki do przetargu nieograniczonego na dostawy opatrunków i materiałów do sterylizacji - Nr sprawy: SZP-12-2012. Próbki winny być opisane. Próbki należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie do dnia 30.03.2012 r. do godz. 10.00. Wewnątrz należy umieścić informacje o nazwie i adresie Wykonawcy. Próbki - ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach - nie podlegają zwrotowi. Okazanie próbki o cechach niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami podanymi w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.11-1, 33.14.11.10-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 14.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jeśli przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru oraz złoży stosowne oświadczenie (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie przedstawionego oświadczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ) lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do brania czynnego udziału przy realizacji części niniejszego zamówienia oraz oświadczenia, że Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie przedstawionego oświadczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ) lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie przedstawionego oświadczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ) lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie przedstawionego oświadczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ) lub pisemnego oświadczenia innych podmiotów o przekazaniu ich zasobów finansowych do dyspozycji Wykonawcy, na okres realizacji niniejszego zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  1.Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz,U. Nr 93 poz 896). 2.Foldery, katalogi zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w języku polskim z zaznaczeniem pozycji , której dotyczą. 3.Próbki.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące przesłanki do zmiany warunków zawartej umowy: 1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiednio ją obniży.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spzoz-lubartow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 15..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, Sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. Cena Jedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Opaska dziana podtrzymująca Rozmiar 15 cm x 4 m 12000 Szt 2 Opaska dziana podtrzymująca Rozmiar 10 cm x 4 m 19000 Szt 3 Opaska dziana podtrzymująca Rozmiar 5 cm x 4 m 10500 Szt 4 Elastyczna siatka opatrunkowa na rękę Rozmiar 6 cm x 25 m 2 szt 5 Elastyczna siatka opatrunkowa na nogę Rozmiar 8 cm x 25 m 5 Szt 6 Elastyczna siatka opatrunkowa na głowę Rozmiar 10 cm x 25 m 10 Szt 7 Kompresy jałowe z gazy Kompresy jałowe z gazy, pakowane pojedynczo, rozmiar od 3x3 cm do 5x5 cm. 50000 Szt. 8 Przylepiec na tkaninie Rozmiar 1,25 cm x 5 m 1100 Szt 9 Przylepiec na tkaninie Rozmiar 2,5 cm 5 m 1800 szt 10 Wata opatrunkowa Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa ( 50 % bawełny, 50 % wiskozy),opakowanie 500 g 600 op 11 Podkład pod gips (pończocha) Syntetyczny podkład pod opatrunek unieruchamiający, dopasowujący się do kształtu ciała, rozmiar 5 cm x 25m 3 rolka 12 Podkład pod gips (pończocha) Syntetyczny podkład pod opatrunek unieruchamiający, dopasowujący się do kształtu ciała, rozmiar 7cm x 25 m 3 rolka 13 Podkład pod gips (pończocha) Syntetyczny podkład pod opatrunek unieruchamiający, dopasowujący się do kształtu ciała, rozmiar 10 cm x 25m 3 rolka 14 Wata pod gips Opaska wyściełająca pod gips z waty, rolowana. Szerokość 15 cm x 3 m 1550 Szt. 15 Wata pod gips Opaska wyściełająca pod gips z waty, rolowana. Szerokość 10 cm x 3m 1650 Szt. ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.13-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. CenaJedn.netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Opatrunek na rany pooperacyjne Sterylny opatrunek samoprzylepny. Podłoże plastra wykonane z białej, elastycznej włókniny 25 cm x 10 cm, który sprawia , że opatrunek łatwo dopasowuje się do ciała pacjenta. Zastosowana włóknina jest mikroporowata - skóra może swobodnie oddychać.Centralnie położony wkład chłonny o wysokiej absorpcji, wyposażony w specjalną wartwę zabezpieczającą opatrunek przed przywieraniem do ran 4650 szt 2 Opatrunek na rany pooperacyjne Sterylny opatrunek samoprzylepny. Podłoże plastra wykonane z białej, elastycznej włókniny 15 cm x 8 cm, który sprawia , że opatrunek łatwo dopasowuje się do ciała pacjenta. Zastosowana włóknina jest mikroporowata - skóra może swobodnie oddychać. Centralnie położony wkład chłonny o wysokiej absorpcji, wyposażony w specjalną warstwę zabezpieczającą opatrunek przed przywieraniem do ran 4000 szt 3 Opatrunek na rany pooperacyjne Sterylny opatrunek samoprzylepny. Podłoże plastra wykonane z białej, elastycznej włókniny 10 cm x 8 cm, który sprawia , że opatrunek łatwo dopasowuje się do ciała pacjenta. Zastosowana włóknina jest mikroporowata - skóra może swobodnie oddychać. Centralnie położony wkład chłonny o wysokiej absorpcji, wyposażony w specjalną warstwę zabezpieczającą opatrunek przed przywieraniem do ran 4350 Szt 4 Kompresy niejałowe Kompresy niejałowe z gazy 17- nitkowej, 16-warstowe, typ składania - zawijane brzegi, wymiary 5 cm x 5 cm, pakowane po 100 sztuk 2350 op. 5 Kompresy niejałowe Kompresy niejałowe z gazy 17- nitkowej, 16-warstowe, typ składania - zawijane brzegi, wymiary 7,5 cm x 7,5 cm, pakowane po 100 sztuk 1500 Op. 6 Kompresy niejałowe Kompresy niejałowe z gazy 17- nitkowej, 16-warstowe, typ składania - zawijane brzegi, wymiary 10 cm x 10 cm 700 op 7 Opaska elastyczna Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo. Rozmiar 10 cm x 5 m 1200 szt 8 Opaska elastyczna Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo. Rozmiar 15 cm x 5 m 2300 szt 9 Opaska elastyczna Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo. Rozmiar 12 cm x 5 m 2300 szt 10 Opaska gipsowa Szybkowiążąca opaska gipsowa 3-6 minutowa , rozmiar 14 cm x 3 m 2700 szt 11 Opaska gipsowa Szybkowiążąca opaska gipsowa 3-6 minutowa , rozmiar 10cm x 3 m 1500 szt 12 Opaska gipsowa Szybkowiążąca opaska gipsowa 3-6 minutowa , rozmiar 12 cm x 3 m 1000 szt 13 Opaska gipsowa Szybkowiążąca opaska gipsowa 3-6 minutowa , rozmiar 5-6 cm x 3 m 50 Szt. 14 Kompresy jałowe Kompresy jałowe z gazy 17-nitkowej w opakowaniu typu blister , 12 warstwowe sterylizowane parą wodną. Rozmiar 5 cm x 5 cm pakowane po 40-50 sztuk, klasa IIa, reguła VII, zaznaczony kierunek otwierania 50000 szt 15 Kompresy jałowe Kompresy jałowe z gazy 17-nitkowej w opakowaniu typu blister, 12 warstwowe, sterylizowane parą wodną. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowane po 40-50 sztuk. Dla zapewnienie pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów składane do środka, co wyklucza ryzyko wysuwania się nitek, klasa IIa, reguła VII, zaznaczony kierunek otwierania 58000 szt 16 Kompresy jałowe Kompresy jałowe z gazy 17-nitkowej w opakowaniu typu blister, 12 warstwowe. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm , pakowane po 20 sztuk, w pakiecie 2 x 10 szt przewiązane nitką lub tasiemką, sterylizowane para wodną. Dla zapewnienie pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów składane do środka, co wyklucza ryzyko wysuwania się nitek, klasa IIa, reguła VII, zaznaczony kierunek otwierania 850 op 17 Kompresy jałowe Kompresy jałowe z gazy 17-nitkowej w opakowaniu typu blister, 12 warstwowe. Rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowane po 40-50 sztuk, w pakiecie 4 lub 5 x 10 szt przewiązane nitką lub tasiemką , sterylizowane parą wodną. Dla zapewnienie pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów składane do środka, co wyklucza ryzyko wysuwania się nitek, klasa IIa, reguła VII, zaznaczony kierunek otwierania 23.940 szt 18 Gaza opatrunkowa Niejałowa, wykonana ze 100% gazy bawełnianej 17 nitkowej, brzegi trwale wykończone , szerokość 90 cm pakowana po 100 m 220 op 19 Lignina Lignina bielona w arkuszach, łatwowchłanialna, pakowana po 5 kg 650 op ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. CenaJedn.netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , przezroczysty , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, rozmiar 4 cm x 4 cm 250 szt 2 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , przezroczysty , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, rozmiar 6 cm x 7 cm 4000 szt 3 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , przezroczysty , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, rozmiar 10 cm x 12 cm 250 szt 4 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, zawiera poduszkę wyścielającą, obwodowa część opatrunku szczelnie przylegajaca do skóry, rozmiar 8 cm x 5,8 - 6 cm 29000 szt 5 Hypoalergiczny przylepiec włókninowy Hypoalergiczny przylepiec z białej włókniny dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze. Pokryty klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonany z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed jego zawilgoceniem po stronie zewnętrznej.Rozmiar 1,25 cm x 5 m 1800 Szt 6 Hypoalergiczny przylepiec włókninowy Hypoalergiczny przylepiec z białej włókniny dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze. Pokryty klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonany z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed jego zawilgoceniem po stronie zewnętrznej. Rozmiar 2,5 cm x 5 m 3900 Szt ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.11-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. Cena Jedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 380mm x 200m. 10 Szt. 2 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 50mm x 200m. 5 Szt. 3 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 75mm x 200m. 10 Szt. 4 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 100 mm x 200m. 30 Szt. 5 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 120mm x 100m. 10 6 Rękaw foliowo- papierowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 210mm x 200m. 30 Szt. 7 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 250mm x 200m. 20 Szt. 8 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 300mm x 200m. 20 Szt. 9 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 150mm x 200m. 40 Szt. ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. Cena Jedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar: 15x28 cm 50 szt 2 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar: 28x30 cm 50 szt 3 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar:42x40 cm 200 szt 4 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar: 55x45 cm 20 szt 5 Seton Seton z gazy 17nitkowej z nitką kontrastującą rtg, pakowany po 2 sztuki, sterylizowany w parze wodnej. Na opakowaniu podwójna etykieta TAG, rozmiar 2m x 5cm 300 szt 6 Tupfer- kula Tupfer kula wykonany z jednego fragmentu gazy bawełnianej, z nitką kontrastującą w promieniach rtg, pakowane po 5 szt. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkie brzegi podwinięte do wnętrza tupfera, sterylizowane w parze wodnej, rozmiar 15cm x 15cm 800 szt 7 Serweta operacyjna gazowa Serweta operacyjna z gazy bawełnianej 17 nitkowej , 8 warstwowa, pakowana po 2 sztuki z nitka kontrastująca w promieniach RTG i tasiemka umożliwiająca umocowanie serwety poza polem operacyjnym . Na opakowaniu podwójna samoprzylepna etykieta typu TAG, sterylizowana w parze wodnej, rozmiar 45cm x 45 cm 4000 szt 8 Kompresy z włókniny Kompresy z włókniny, jałowe do zabezpieczenia drenów 7,5 x 7,5 ; kompresy z nacięciem Y pakowane po 2 sztuki 800 szt ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość - 40


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. Cena Jedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Opatrunek z gazy Nasączony parafiną , sterylny, wyjałowiony nie przywierający do powierzchni rany do użycia na rany rozmiar 10 x 10 cm op. po 10 szt 420 op 2 Opatrunek z gazy Nasączony parafiną, sterylny, wyjałowiony nie przywierający do powierzchni rany do użycia na rany rozmiar 10 x 20 cm op. po 10 szt 150 op 3 Opatrunek z gazy Nasączony parafiną, sterylny, wyjałowiony nie przywierający do powierzchni rany do użycia na rany rozmiar 20 x 20 cm op. po 10 szt 100 op ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zadanie 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. Cena Jedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Gaziki ze spirytusem Gaziki nasączone spirytusem jałowe, pakowane pojedynczo do dezynfekcji i oczyszczenia skóry , opakowanie a 100 sztuk. Rozmiar 6x 3 cm. 55 op. ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zadanie 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. Cena Jedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Pielucho-majtki dla dorosłych Pielucho-majtki dla dorosłych, pakowane po 30 sztuk, oddychające na całej powierzchni, Obwód w pasie od 100 do 150 cm 100 op 2 Pampersy dla dzieci Pampersy dla dzieci, pakowane po 30 sztuk Od 3 do 5 kg 30 op 3 Jednorazowy zestaw pościelowy 3 częściowy, Jednorazowy zestaw pościelowy 3 częściowy, o wymiarach: poszwa 200 cmm x 150 cm, poszewka 90 cm x 75 cm, prześcieradło 210 cm x 150 cm 300 kpl ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Zadanie 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy J.m. Cena Jedn. netto Stawka VAT % Wartość netto Wartość brutto Producentem asortymentu jest 1 Sterylne paski do zamykania ran typu Steri-Strip, Paski do bezurazowego zamykania ran, wykonane z porowatego podłoża będącego włókniną, pokryte hypoalergicznym klejem i wzmocnione dodatkowo włókninami syntetycznego jedwabiu, rozmiar 6mm x38 mm, pakowane po 3 szt. 5 sztuk 2 Sterylne paski do zamykania ran typu Steri-Strip, Paski do bezurazowego zamykania ran, wykonane z porowatego podłoża będącego włókniną, pokryte hypoalergicznym klejem i wzmocnione dodatkowo włókninami syntetycznego jedwabiu, rozmiar 6mmx75mm, pakowane po 3 szt. 5 sztuk 3 Sterylne paski do zamykania ran typu Steri-Strip aski do bezurazowego zamykania ran, wykonane z porowatego podłoża będącego włókniną, pokryte hypoalergicznym klejem i wzmocnione dodatkowo włókninami syntetycznego jedwabiu, rozmiar 12 mm x 100 mm, pakowane po 3 szt. 5 Szt ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Zadanie 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. CenaJedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Torebki włókninowo - foliowe Torebki włókninowo - foliowe do pakowania wyrobów cięższych i większych objętościowo. Wykonane z włókniny oraz przezroczystego laminatu foliowego. Przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, rozmiar 210mm x 420mm 50 szt 2 Torebki włókninowo - foliowe Torebki włókninowo - foliowe do pakowania wyrobów cięższych i większych objętościowo. Wykonane z włókniny oraz przezroczystego laminatu foliowego. Przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, rozmiar 420mm x 600mm 100 szt 3 Torebki włókninowo - foliowe Torebki włókninowo - foliowe do pakowania wyrobów cięższych i większych objętościowo. Wykonane z włókniny oraz przezroczystego laminatu foliowego. Przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, rozmiar 320mm x 500mm 100 szt 4 Torebki posterylizacyjne Torebki posterylizacyjne z samoprzylepnym zamknięciem, zapewniają skuteczną ochronę pakietów sterylnych przed zakurzeniem i zmoczeniem, rozmiar 300mm x 500mm 200 szt 5 Torebki posterylizacyjne Torebki posterylizacyjne z samoprzylepnym zamknięciem, zapewniają skuteczną ochronę pakietów sterylnych przed zakurzeniem i zmoczeniem, rozmiar 400mm x 550mm 100 Szt. 6 Torebki posterylizacyjne Torebki posterylizacyjne z samoprzylepnym zamknięciem, zapewniają skuteczną ochronę pakietów sterylnych przed zakurzeniem i zmoczeniem, rozmiar 400mm x 760mm 300 Szt. 7 Papier do sterylizacji Papier krepowy do opakowywania materiałów medycznych przeznaczonych do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, duża wytrzymałość na rozerwanie, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych. Produkowany w 100% z surowców naturalnych, kolor zielony, rozmiar 1200 x 1200mm 600 Ark. 8 Papier do sterylizacji Papier krepowy do opakowywania materiałów medycznych przeznaczonych do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, duża wytrzymałość na rozerwanie, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych. Produkowany w 100% z surowców naturalnych, kolor zielony, rozmiar 1300 x 1500mm 1200 Ark. 9 Włóknina do sterylizacji Włóknina do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu z materiału antyrefleksyjnego, nieszeleszczącego, antystatycznego oraz niepalnego, odporna na przesiąkanie wody oraz płynów, o dużej wytrzymałości na przedarcie i przekłucie, o stabilności wymiarowej w stanie suchym i mokrym, ulegająca biodegradacji i utylizacji, kolor niebieski, rozmiar 1000 x 1000mm 800 Ark. 10 Włóknina do sterylizacji Włóknina do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu z materiału antyrefleksyjnego, nieszeleszczącego, antystatycznego oraz niepalnego, odporna na przesiąkanie wody oraz płynów, o dużej wytrzymałości na przedarcie i przekłucie, o stabilności wymiarowej w stanie suchym i mokrym, ulegająca biodegradacji i utylizacji, kolor niebieski, rozmiar 1200 x 1200mm 200 Ark. 11 Włóknina do sterylizacji Włóknina do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu z materiału antyrefleksyjnego, nieszeleszczącego, antystatycznego oraz niepalnego, odporna na przesiąkanie wody oraz płynów, o dużej wytrzymałości na przedarcie i przekłucie, o stabilności wymiarowej w stanie suchym i mokrym, ulegająca biodegradacji i utylizacji, kolor niebieski, rozmiar 1300 x 1500mm 200 Ark. ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Zadanie 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. Cena Jedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Taśma samoprzylepna bez wskaźników sterylizacji Taśma do zamykania pakietów przeznaczonych do sterylizacji, szerokość 25 mm w rolkach o długość 50 m 40 rolka 2 Paskowy wskaźnik do pary Wskaźnik paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną, substancja wskaźnikowa jest czuła na wszystkie parametry krytyczne procesu. Substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości paska, co umożliwia wykrycie nieodpowiedniej penetracji pary wodnej. Spełniający normy EN 867-1, ISO 11140 - 1. Pakowane po 500 sztuk , rozmiar 1,6 x 21,6 cm 110 op 3 Paskowy wskaźnik do gazu Wskaźnik paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Substancja wskaźnikowa jest czuła na wszystkie parametry procesu sterylizacji tlenkiem etylenu. Substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości paska, co umożliwia wykrycie nieprawidłowej penetracji tlenkiem etylenu, spełniający normy EN 867-1, ISO 11140 - 1 Pakowane po 500 sztuk , rozmiar 1,5 x 21,6 cm 25 op 4 Taśma z identyfikatorem do gazu Taśma samoprzylepna z identyfikatorem gazowym do kontroli zewnętrznej sterylizacji tlenkiem etylenu, wytrzymała na rozerwanie i odklejanie, rozmiar 1,9 cm x 50m 4 Szt. 5 Taśma z identyfikatorem do pary Taśma samoprzylepna z identyfikatorem parowym do kontroli zewnętrznej sterylizacji parą wodną, wytrzymała na rozerwanie i odklejanie, rozmiar 1,9 cm x 50m 30 Szt. ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Zadanie 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. Cena Jedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producent 1 Opatrunek do ran Sterylny opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych, zawierający w części centralnej (do kontaktu z raną) materiał chłonny ze srebrem jonowym. W technologii HYDROFIBER. Rozmiar: 9x25 cm 100 ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Zadanie 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy j.m. CenaJedn.netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producentem asortymentu jest* 1 Zestaw dla noworodka Zestaw dla noworodka: czapeczka dla noworodka 12x10 cm, wykonana z dzianiny, 100% bawełna kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160x75 cm serweta z włókniny kompresowej 40 g m2 80x60 cm - 1 sztuka -chłonność 900% podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60 cm , chłonność 1050g 750 Szt. 2 Serweta z włókniny Serweta jałowa z włókniny kompresowej 40g m2, rozmiar 80x60 cm, -chłonność 900%, pakowana po 2 szt. 950 op. 3 Podkład ginekologiczny Podkład ginekologiczny nadający się do sterylizacji. Rozmiar 27x7,5 cm 100 szt 4 Podkład ginekologiczny Podkład ginekologiczny nadający się do sterylizacji. Rozmiar 34x9 cm 30 Szt. ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Zadanie 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zamawiana ilość na 12 miesięcy J.m. CenaJedn. netto (PLN)* Stawka VAT %* Wartość netto (PLN)* Wartość brutto (PLN)* Producent 1 Podkład porodowy jednorazowego użytku Jednorazowy, sterylny podkład porodowy wykonany z materiału wytrzymałego na rozdarcie, antyalergicznego ( wolnego od lateksu) o rozmiarach 103 x 115 cm., składający się z 2 części: fartucha zabezpieczającego łóżko przed zanieczyszczeniami oraz worka z separatorem części stałych od płynnych. Wyposażony w zawór umożliwiający odpływ płynów i ich pomiar, etykietę samoprzylepną umożliwiającą dołączenie do dokumentacji medycznej. Na opakowaniu widoczna data ważności i identyfikacja producenta. Spełniający normę PN - EN 13 795. 700 Szt. ŁĄCZNIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 70187 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
65333 - 2012 data 21.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 81 855 66 08, fax. 81 855 66 08.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, Sekretariat...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, Sekretariat...


Lubartów: Dostawy opatrunków i materiałów do sterylizacji


Numer ogłoszenia: 121839 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 65333 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 81 855 66 08, faks 81 855 66 08.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy opatrunków i materiałów do sterylizacji.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia stanowią dostwy oparunków i materiałów do sterylizacji w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ. ( w podziale na zadania): Zadanie 1 - 14. 2.Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 3.Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. 4.Wspólny Słownik zamówień (CPV) 33141100-1 33141110-4 33141111-1 33141113-4 33141112-8 33141115-9 33141119-7 33141118-0 33141116-6. 5.Okres ważności dostarczonego towaru wynosi minimum 24 miesiące od daty dostawy. 6.W celu oceny jakości dostarczanych wyrobów Zamawiający wymaga złożenia próbek, w ilościach wskazanych poniżej (dostarczone próbki nie podlegaja zwrotowi) : Zadanie nr 1 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Opaska dziana podtrzymująca Rozmiar 15 cm x 4 m 5 szt. 2 Opaska dziana podtrzymująca Rozmiar 10 cm x 4 m 5 szt. 3 Opaska dziana podtrzymująca Rozmiar 5 cm x 4 m 5 szt. 4 Kompresy jałowe z gazy Kompresy jałowe z gazy, pakowane pojedynczo, rozmiar od 3x3 cm do 5x5 cm. 10 szt. 5 Wata opatrunkowa Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa ( 50 % bawełny, 50 % wiskozy),opakowanie 500 g 1 op. 6 Wata pod gips Opaska wyściełająca pod gips z waty, rolowana. Szerokość 15 cm x 3 m 1 szt. 7 Wata pod gips Opaska wyściełająca pod gips z waty, rolowana. Szerokość 10 cm x 3m 1 szt. 8 Przylepiec na tkaninie Rozmiar 1,25 cm x 5 m 2 szt. 9 Przylepiec na tkaninie Rozmiar 2,5 cm 5 m 2 szt. Zadanie nr 2 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Opatrunek na rany pooperacyjne Sterylny opatrunek samoprzylepny. Podłoże plastra wykonane z białej, elastycznej włókniny 25 cm x 10 cm, który sprawia , że opatrunek łatwo dopasowuje się do ciała pacjenta. Zastosowana włóknina jest mikroporowata - skóra może swobodnie oddychać.Centralnie położony wkład chłonny o wysokiej absorpcji, wyposażony w specjalną wartwę zabezpieczającą opatrunek przed przywieraniem do ran 5 szt. 2 Opatrunek na rany pooperacyjne Sterylny opatrunek samoprzylepny. Podłoże plastra wykonane z białej, elastycznej włókniny 15 cm x 8 cm, który sprawia , że opatrunek łatwo dopasowuje się do ciała pacjenta. Zastosowana włóknina jest mikroporowata - skóra może swobodnie oddychać. Centralnie położony wkład chłonny o wysokiej absorpcji, wyposażony w specjalną warstwę zabezpieczającą opatrunek przed przywieraniem do ran 5 szt. 3 Opatrunek na rany pooperacyjne Sterylny opatrunek samoprzylepny. Podłoże plastra wykonane z białej, elastycznej włókniny 10 cm x 8 cm, który sprawia , że opatrunek łatwo dopasowuje się do ciała pacjenta. Zastosowana włóknina jest mikroporowata - skóra może swobodnie oddychać. Centralnie położony wkład chłonny o wysokiej absorpcji, wyposażony w specjalną warstwę zabezpieczającą opatrunek przed przywieraniem do ran 5 szt. 4 Kompresy niejałowe Kompresy niejałowe z gazy 17- nitkowej, 16-warstowe, typ składania - zawijane brzegi, wymiary 5 cm x 5 cm, pakowane po 100 sztuk 1 op. Zadanie nr 3 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , przezroczysty , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, rozmiar 4cm x 4cm 5 szt. 2 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , przezroczysty , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, rozmiar 6 cm x 7 cm 10 szt. 3 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , przezroczysty , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, rozmiar 10 cm x 12 cm 5 szt. 4 Przylepiec do mocowania kaniul Sterylny , cienki, hypoalergiczny, wodoodporny, do zabezpieczenia i mocowania kaniul dożylnych; półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, zawiera poduszkę wyścielającą, obwodowa część opatrunku szczelnie przylegajaca do skóry, rozmiar 8 cm x 5,8 - 6 cm 10 szt. 5 Hypoalergiczny przylepiec włókninowy Hypoalergiczny przylepiec z białej włókniny dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze. Pokryty klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonany z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed jego zawilgoceniem po stronie zewnętrznej. Rozmiar 2,5 cm x 5 m 5 szt. 6 Hypoalergiczny przylepiec włókninowy Hypoalergiczny przylepiec z białej włókniny dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze. Pokryty klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonany z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed jego zawilgoceniem po stronie zewnętrznej. Rozmiar 1,25 cm x 5 m 5 szt. Zadanie nr 4 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji Rękaw papierowo - foliowy płaski przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Pomiędzy warstwami folii umieszczone chemiczne wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Laminat foliowy o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie umożliwia łatwą identyfikację zawartości opakowania. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru, rozmiar 150mm x 200m. 1 szt. Zadanie nr 5 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar: 15x28 cm 1 szt. 2 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar: 28x30 cm 1 szt. 3 Folia chirurgiczna Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, składająca się z poliurenowej błony powlekanej nieszkodliwym dla skóry klejem poliakrylowym przykrytym silikonowanym papierem. nieprzepuszczalna dla bakterii; przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wodoszczelna nielśniąca przezroczysta rozszerzana wytrzymała na rozciąganie przylega niezawodnie również przy dłuższych i większych zabiegach Rozmiar:42x40 cm 2 szt. 4 Seton Seton z gazy 17nitkowej z nitką kontrastującą rtg, pakowany po 2 sztuki, sterylizowany w parze wodnej. Na opakowaniu podwójna etykieta TAG, rozmiar 2m x 5cm 2 szt. 5 Tupfer- kula Tupfer kula wykonany z jednego fragmentu gazy bawełnianej, z nitką kontrastującą w promieniach rtg, pakowane po 5 szt. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkie brzegi podwinięte do wnętrza tupfera, sterylizowane w parze wodnej, rozmiar 15cm x 15cm 1op. 6 Serweta operacyjna gazowa Serweta operacyjna z gazy bawełnianej 17 nitkowej , 8 warstwowa, pakowana po 2 sztuki z nitka kontrastująca w promieniach RTG i tasiemka umożliwiająca umocowanie serwety poza polem operacyjnym . Na opakowaniu podwójna samoprzylepna etykieta typu TAG, sterylizowana w parze wodnej, rozmiar 45cm x 45 cm 5 szt 7 Kompresy z włókniny Kompresy z włókniny, jałowe do zabezpieczenia drenów 7,5 x 7,5 ; kompresy z nacięciem Y pakowane po 2 sztuki 2 szt. Zadanie nr 6 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Opatrunek z gazy Nasączony parafiną, sterylny, wyjałowiony nie przywierający do powierzchni rany do użycia na rany rozmiar 10 x 20 cm op. po 10 szt 1 op. Zadanie nr 8 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Jednorazowy zestaw pościelowy 3 częściowy, Jednorazowy zestaw pościelowy 3 częściowy, o wymiarach: poszwa 200 cmm x 150 cm, poszewka 90 cm x 75 cm, prześcieradło 210 cm x 150 cm 1 kpl Zadanie 10. L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Papier do sterylizacji Papier krepowy do opakowywania materiałów medycznych przeznaczonych do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, duża wytrzymałość na rozerwanie, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych. Produkowany w 100% z surowców naturalnych, kolor zielony, rozmiar 1300 x 1500mm 2 ark. 2 Włóknina do sterylizacji Włóknina do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu z materiału antyrefleksyjnego, nieszeleszczącego, antystatycznego oraz niepalnego, odporna na przesiąkanie wody oraz płynów, o dużej wytrzymałości na przedarcie i przekłucie, o stabilności wymiarowej w stanie suchym i mokrym, ulegająca biodegradacji i utylizacji, kolor niebieski, rozmiar 1000 x 1000mm 2 ark. Zadanie 13. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Zestaw dla noworodka Zestaw dla noworodka: czapeczka dla noworodka 12x10 cm, wykonana z dzianiny, 100% bawełna kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160x75 cm serweta z włókniny kompresowej 40 g m2 80x60 cm - 1 sztuka -chłonność 900% podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60 cm , chłonność 1050g 1 zestaw 2 Serweta z włókniny Serweta jałowa z włókniny kompresowej 40g m2, rozmiar 80x60 cm, -chłonność 900%, pakowana po 2 szt. 2 op. Zadanie 14. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Próbki 1 Podkład porodowy jednorazowego użytku Jednorazowy, sterylny podkład porodowy wykonany z materiału wytrzymałego na rozdarcie, antyalergicznego ( wolnego od lateksu) o rozmiarach 103 x 115 cm., składający się z 2 części: fartucha zabezpieczającego łóżko przed zanieczyszczeniami oraz worka z separatorem części stałych od płynnych. Wyposażony w zawór umożliwiający odpływ płynów i ich pomiar, etykietę samoprzylepną umożliwiającą dołączenie do dokumentacji medycznej. Na opakowaniu widoczna data ważności i identyfikacja producenta. Spełniający normę PN - EN 13 795. 1 szt. UWAGA: Próbki winny znajdować się w oddzielnym opakowaniu niż oferta . Paczka z próbkami winna być oznaczona : Próbki do przetargu nieograniczonego na dostawy opatrunków i materiałów do sterylizacji - Nr sprawy: SZP-12-2012. Próbki winny być opisane. Próbki należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie do dnia 30.03.2012 r. do godz. 10.00. Wewnątrz należy umieścić informacje o nazwie i adresie Wykonawcy. Próbki - ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach - nie podlegają zwrotowi. Okazanie próbki o cechach niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami podanymi w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.00-1, 33.14.11.10-4, 33.14.11.11-1, 33.14.11.13-4, 33.14.11.12-8, 33.14.11.15-9, 33.14.11.19-7, 33.14.11.16-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28925,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35371,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  35371,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35371,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92343,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89003,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  89003,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  96260,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie nr 2A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13057,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14526,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  14526,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18020,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o., Sp. K.A., {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12913,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15614,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  15614,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15614,21


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13731,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13936,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  13936,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20617,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Zadanie nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1796,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  1335,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1796,69


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Zadanie nr 5 A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15205,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22769,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  22769,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22769,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Zadanie nr 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego Lub Medical s.c., {Dane ukryte}, 20-450 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5207,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6641,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  6641,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7749,11


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Zadanie nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 217,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  200,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  200,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  201,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Zadanie nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7665,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10077,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  10077,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10077,74


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Zadanie nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Informer Med Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7170,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4689,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  4689,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8455,95


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Zadanie nr 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Informer Med Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3330,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3713,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  3713,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4407,29


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Zadanie nr 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o., Sp.K.A., {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7440,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  7440,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7440,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Zadanie nr 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15451,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14793,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  14793,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14793,84


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Zadanie nr 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12096,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10962,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12096,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@spzoz-lubartow.pl
tel: 81 855 66 08
fax: 81 855 66 08
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6533320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 14
Kryterium ceny: 10%
WWW ogłoszenia: www.spzoz-lubartow.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 15.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33141110-4 Opatrunki
33141111-1 Opatrunki przylepne
33141113-4 Bandaże
33141119-7 Kompresy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-06-01 35 371,00
Zadanie nr 2 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-06-01 89 003,00
Zadanie nr 2A Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-06-01 14 526,00
Zadanie nr 3 Skamex Sp. z o.o., Sp. K.A.
Łódź
2012-06-01 15 614,00
Zadanie nr 4 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-06-01 13 936,00
Zadanie nr 5 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.
Zabrze
2012-06-01 1 796,00
Zadanie nr 5 A Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-06-01 22 769,00
Zadanie nr 6 Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego Lub Medical s.c.
Lublin
2012-06-01 6 641,00
Zadanie nr 7 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-06-01 200,00
Zadanie nr 8 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-06-01 10 077,00
Zadanie nr 10 Informer Med Sp. z o.o.
Poznań
2012-06-01 4 689,00
Zadanie nr 11 Informer Med Sp. z o.o.
Poznań
2012-06-01 3 713,00
Zadanie nr 12 Skamex Sp. z o.o., Sp.K.A.
Łódź
2012-06-01 7 440,00
Zadanie nr 13 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-06-01 14 793,00
Zadanie nr 14 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-06-01 12 096,00