Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
61 98,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 25,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
10 16,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 8,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
5 8,0%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 4,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 3,2%