Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
30 85,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
6 17,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 8,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 5,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 2,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 2,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 2,8%