Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
11 50,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
9 40,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
8 36,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 22,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 13,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 9,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
11 27,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 5,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 5,0%