Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
236 97,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
169 69,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
30 12,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
21 8,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
17 6,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
15 6,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 4,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 2,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 2,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
7 2,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 2,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
5 2,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 2,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 1,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 1,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 0,4%