Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
44 57,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
28 36,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
22 28,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 7,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 3,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 3,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 2,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 2,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 2,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 2,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 100,0%