Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 25,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 20,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 11,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
4 11,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 5,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 5,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 2,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 2,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 2,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 2,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 2,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,8%