Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
228 71,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
80 25,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
63 19,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
42 13,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
35 11,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
33 10,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
29 9,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
26 8,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
25 7,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
24 7,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
19 5,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
16 5,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 3,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
12 3,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
11 3,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 3,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 3,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
9 2,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 2,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
7 2,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 1,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
6 1,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 0,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 0,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 0,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 0,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 0,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 0,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy