Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
98 50,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
42 21,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
30 15,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
27 13,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
23 11,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
18 9,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
12 6,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 5,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 4,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 4,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
8 4,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 3,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 3,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 3,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 3,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 2,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 2,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 2,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 1,0%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 0,5%