Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 41,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
11 25,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 20,9%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
8 18,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 13,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 9,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 4,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 4,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 4,6%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 2,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 2,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 2,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 2,3%